Vilkår

  • Inn- og utlevering skal kun skje i åpningstiden mellom 10-11 eller 18-19. Henting og levering utenom åpningstider kan kun skje etter avtale og mot et pristillegg, for tiden 400 kr.
  • Dersom hunden/katten blir hentet tidligere en avtalt, belastes det for opprinnelig avtalt opphold.
  • Kunden godtar at Støle Hunde- og Kattepensjonat kan på kundens regning og risiko bestille veterinær til hunden/katten ved mistanke om sykdom eller skade. Dersom det skal være noen begrensninger i behandlingen hunden/katten mottar i en slik situasjon, må dette avtales på skriftlig med Støle Hunde- og Kattepensjonat på forhånd.
  • Alle sykdom og skade hunden/katten har ved levering til Støle Hunde- og Kattepensjonat, skal eier uforpliktende opplyse om i skjema for opplysninger om hunden/katten. Støle Hunde- og Kattepensjonat tar ikke i mot hunder/katter som har smittsomme sykdommer eller parasitter.
  • Støle Hunde- og Kattepensjonat kan ikke på noen måte gjøres økonomisk ansvarlig for skader/sykdom/dødsfall som følge av forhold før/under eller etter oppholdet, med mindre grov uaktsomhet kan påvises.
  • Kunder som velger å ta med leker og utstyr til hunden/katten under oppholdet, gjør dette på egen regning og risiko. Tapte og/eller ødelagte effekter erstattes ikke. Alt utstyr skal merkes.
  • Kunden skal fremvise gyldig vaksinasjonsattest ved innlevering av hunden/katten. Hvis kunden ikke kan fremvise dette vil vi ikke ta imot Hunden/Katten. Er du usikker på om vaksinen din fortsatt er gyldig, vennligst forhør deg med veterinæren din, eller kontakt oss i forkant av oppholdet.
  • Bestillingen er bindene og all avbestilling må skje skriftlig.
  • Avbestilling må skje seinest en uke før oppholdet. Avbestiller du 1-7 dager før oppholdet må du betale 50% av oppholdet uansett grunn for avbestilling. I juni, juli og august må du avbestille innen to uker før oppholdet. Avbestiller du ikke, eller avbestiller du samme dag som du skulle ankommet må du betale for hele oppholdet.
  • Støle Hunde- og Kattepensjonat forplikter seg til å ivareta hunden/katten på best mulig måte og gi den godt tilsyn når den er her hos oss